PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW DO PROWADZENIA PROCESU SZKOLENIA
W DZIEDZINIE BHP

Cel

Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie uczestników do prowadzenia procesu szkolenia (wykładów, seminariów, instruktażu) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. w sposób zapewniający wysoką efektywność kształcenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs adresowany jest do:

- osób planujących rozpoczęcie pracy w charakterze wykładowcy, obecnych wykładowców 
- organizatorów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- osób wykonywujących zadania służby BHP
- pracodawców prowadzących samodzielnie sprawy BHP w swojej firmie

Program kursu

 1. Psychologia w procesie uczenia się – nauczania osób dorosłych
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki
 3. Metodyka nauczania i prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 4. Planowanie i organizacja różnych form szkolenia dorosłych
 5. Projektowanie procesu dydaktycznego w zakresie BHP
 6. Formy i metody kontroli i oceny skuteczności
 7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie BHP
 8. Popularyzacja zagadnień BHP i ergonomii

Kurs trwa łącznie 60 godzin.

Koszt kursu: 750 zł / os brutto

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017