Plan zajęć - EKONOMIA - 27-28.01.2018 r.
UWAGA!
Zaliczenie/egzamin z przemiotu: "Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw" odbędzie się w dniu 27.01.2018 r.
Zaliczenie z przedmiotu "Język angielski" odbędzie się dnia 27.01.2018 r. o godz. 9:00
Odwołuje się zajęcia z przedmiotów: "Mikroekonomia", "Podstawy zarządzania" oraz "Podstawy makroekonomii"

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018:
"Technologia informacyjna" - 28.01.2018 r. - godz. 11:30 - 12:20
"Statystyka opisowa" - 10.02.2018 r. - godz. 9:00
"Ekonometria" - 10.02.2018 r. - godz. 10:00

 

Plan zajęć - STUDIA PODYPLOMOWE - 27-28.01.2018 r.
UWAGA!!!
Zmiany w planie zajęć w dniu 27.01.2018 r.: ODWOŁANE zajęcia z przedmiotów: "Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy" oraz "Logopedia"
                                                                          ODWOŁANE wszystkie zajęcia na kierunku "Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" w dniach 27-28.01.2018 r.

Terminarz zjazdów - rok akademicki 2017/2018

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018