Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 „Poprowadź Mnie przez Świat”

oraz

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

zapraszają

na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat:

                 „Od maleńkości ku dorosłości” – formy wsparcia dziecka             
 z niepełnosprawnością i jego rodziny na poszczególnych etapach rozwoju”,

która odbędzie się 27 października 2017 r., o godz. 10.00
w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym
w Rudniku nad Sanem

Karta zgłoszenia dostępna na stronie: http://szkola.soswrudnik.eu

Informacje szczegółowe pod tel. 609605409  lub  510278395

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Mickiewicza 38, 37 – 420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 8761092

program konferencji

plakat konferencja

karta zgłoszenia

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018