Temat:

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadzący:

Dr Joanna Guzik-Iwińska

Forma:

szkolenie

Termin:

18.11.2017r.

Godziny zajęć:

9:00-16:00 (8 godzin dydaktycznych)

Miejsce :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem;                       ul. Mickiewicza 38

Cena:

300zł

Organizator:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

www.poprowadzmnieprzezswiat.eu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 609605409; 510278395

 

PROWADZĄCY

 

 dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki
i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu daje uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej oraz Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP w praktyce zawodowej.

TEMATYKA

Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej).  Nauczyciel/ terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.   

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki/  terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat

Czas trwania

Metody pracy

1.

Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej.

1h

Wykład

2.

Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.

1h

Wykład

3.

Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.

2h

Prezentacja narzędzia, film demonstracyjny, analiza filmu, zastosowanie praktyczne na przykładzie.

4.

Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.

1h

Prezentacja pomocy terapeutycznych, film demonstracyjny, analiza filmu.

 

Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.

2h

Warsztat – praca w dwuosobowych grupach.

5.

Podsumowanie szkolenia.

1h

Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ewaluacja szkolenia.

 

formularz zgłoszeniowy

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017