To ostatnia szansa, aby uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w drodze kształcenia podyplomowego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela realizowane na studiach podyplomowych jest prowadzone według standardów kształcenia nauczycieli określonych obecnie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131). Standardy ulegają zmianie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało nowe rozporządzenie w tej sprawie, a jego postanowienie wchodzi w życie od roku akademickiego 2019/2020. Regulacje standardu będą dotyczyły m.in. studiów podyplomowych i niemożliwości uzyskania kwalifikacji w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w drodze kształcenia podyplomowego, a tylko i wyłącznie w drodze jednolitych studiów magisterskich. 

W związku z powyższym, gorąco zachęcamy do podjęcia studiów organizowanych od czerwca 2019 roku, ostatni raz według “starych” zasad! 

 

Zdobądź kwalifikacje w krótszym cyklu rocznym, zamiast w dłuższym, bo 5-letnim cyklu magisterskim!

Czas trwania studiów - 3 semestry
Planowna data zakończenia studiów - czerwiec 2020 r.
Koszt studiów: 4500zł + 200zł (wpisowe)

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2020 by MEG