Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów z kierunku EKONOMIA oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Oligofrenopedagogika z Integracją Sensoryczną.
Odbiór możliwy będzie od dnia 13.08.2019 r. od godz. 14:00.


Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu "Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu"
będą do odbioru od 19.08.2019 r. 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2019