Szanowni Państwo,

z związku z zapytaniami o licytację, która miała odbyć się w budynku Uczelni przy ul. Energetyków 11A w dniu 26.11.2019 r. uprzejmie informujemy iż postępowanie egzekucyjne dotyczy zadłużenia należącego do poprzedniego założyciela Uczelni którym była Wyższa Szkoła Ekonomiczna „ALMAMER” w Warszawie. Kwota ta jest zaległością za czynsz najmu powierzchni biurowej w budynku Metalowiec w Stalowej Woli i wynosi ok 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Egzekucja ta w żaden sposób nie wpływa na sytuację prawną studentów czy też uprawnienia i akredytację Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, nie wpływa też na sytuację pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji Uczelni. Obecnie sprawa będzie wyjaśniana przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli gdzie złożone zostało powództwo przeciwegzekucyjne oraz skarga na czynności komornika pani Magdaleny Ferenc. Osoby, które upowszechniły informację o licytacji na portalu Facebook kierowały się według naszej oceny złą wolą i chęcią zaszkodzenia naszej Uczelni. Prowadzona egzekucja w żaden sposób nie będzie zagrażać ochronie danych osobowych studentów WSE, a także nie wpłynie na planowany tok studiów, ważność dyplomów, egzaminów dyplomowych czy też zaliczeń przeprowadzanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Stalowej Woli.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż na ok 250 istniejących niepublicznych szkół wyższych około 180 ma zadłużenia względem ZUS-u i Skarbu Państwa, oraz inne, łącznie na kwotę 86 mln złotych (stan na koniec 2018 roku). Szkoły te muszą niestety radzić sobie same z problemem zadłużenia ponieważ w przypadku państwowych szkół zadłużenie pokrywa Skarb Państwa. Proszę porównać sytuację Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie w ostatnich latach wynik finansowy był na minusie i wynosił -23,4 mln złotych (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych). Uczelnia ta w 2016 roku została wsparta ministerialną dodatkową dotacją w wysokości 25 mln złotych, co pozwoliło jej pokryć stratę. 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2020 by MEG