Studia specjalistyczne w trzy semestry!

Z przyjemnością informujemy, że Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej uruchomiła Szkołę Kształcenia Specjalistycznego. Już dziś zapisz się na trwające trzy semestry studia, które dadzą Ci tytuł dyplomowanego specjalisty oraz możliwość przejścia na studia licencjackie od razu na drugi rok!
Uczysz się online!
Nasza Szkoła Kształcenia Specjalistycznego prowadzi zajęcia w Warszawie, Wołominie, Stalowej Woli, Grudziądzu i Poznaniu.
Większość zajęć odbywa się jednak online. Oszczędzasz w ten sposób pieniądze i czas na dojazdy. Możesz się uczyć będąc zagranicą lub w innym mieście.
Studiować możesz i bez matury!
Jeśli nie masz jeszcze matury, możesz i tak zacząć naukę. Jeśli maturę zrobisz w trakcie studiów, możesz później zacząć studia wyższe od razu od drugiego roku.
Wystarczy, że ukończyłeś szkołę średnią. I już możesz uzyskać tytuł zawodowy!
Proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 • specjalista ds. sprzedaży;
 • specjalista ds. księgowo-rachunkowych;
 • specjalista ds. logistyki;
 • informatyk – programista;
 • grafik komputerowy;
 • specjalista ds. rynków finansowych;
 • specjalista ds. rynku kryptowalut;
 • designer;
 • specjalista ds. marketingu i reklamy;
 • specjalista administracji;
 • specjalista ds. kadr i płac;
 • specjalista ds. HR;
 • specjalista – geodeta;
 • animator kultury;

Piąty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Od wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) 1 października 2018 roku, wyższe szkoły zawodowe uprawnione są do prowadzenia kształcenia na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), opisującej poszczególne poziomy kształcenia w Polsce. Poziom 5 znajduje się pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi (tytułem licencjata).

Zgodnie z art. 161 ustawy nasz absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego specjalisty lub dyplomowanego specjalisty – technologa.
Podsumujmy:

 •  po trzech semestrach nauki uzyskujesz dyplom uzyskania specjalistycznego wykształcenia;
 •  nie musisz mieć matury, rozpoczynając naukę u nas;
 •  możesz następnie przyspieszyć dalsze kształcenie, pójść na studia i uzyskać wykształcenie wyższe w ciągu zaledwie dwóch lat;
 •  uczysz się zdalnie, bez konieczności częstych dojazdów.

A poza tym jest u nas tanio:

Za wpisowe zapłacisz tylko 100 zł. Poza opłatą złożyć musisz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub maturalnego (jeśli masz maturę), a także kwestionariusz i zdjęcie (format paszportowy).
Później zapłacisz 1300 złotych za semestr (w sumie 3900 złotych za całą naukę).
Nie zwlekaj! Rekrutacja zaczyna się od marca 2023 roku!

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG