Uczestnicy tego szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów, a także przekształcania negatywnych emocji w pozytywną energię napędzającą do efektywnego działania. W trakcie poruszane są zagadnienia negocjacji handlowych i cenowych, ale również negocjacji nastawionych na różnego typu współpracę wewnątrz organizacji oraz z partnerami zewnętrznymi. Dodatkowo celem szkolenia jest zapoznanie uczestników narzędziami dążącymi do porozumienia i komunikacji w konflikcie oraz umożliwiające podejmowanie rozważnych rozwiązań (32 godziny).

Dzięki uczestnictwu w kursie nauczysz się:

 • jak zaplanować cele, warianty i strategię negocjacji;
 • jak rozpoznać styl negocjowania drugiej strony i jak wybrać swój własny;
 • jak kształtować klimat negocjacji i budować zaufanie;
 • jak rozpoczynać negocjacje, sondować stanowiska, prezentować własne;
 • kiedy i jak ustępować, aby nie doprowadzić do demontażu swojego stanowiska;
 • jak się „targować” z trudnym graczem;
 • strategii i procedur rozwiązywania sytuacji spornych oraz poznasz psychologiczne techniki w konflikcie.

Po ukończonych szkoleniach każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie i dyplom. W cenę szkolenia wliczone są przerwy kawowe.

W przypadku szkoleń zamkniętych:

 • termin szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb Klienta,
 • istnieje możliwość modyfikacji programu,
 • szkolenie może odbyć się w siedzibie Klienta,
 • cena szkolenia zmniejsza się proporcjonalnie, wraz z rosnącą liczbą uczestników.

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018