Celem kursu jest wyposażenie uczestników m.in. w umiejętności efektywnego zarządzania czasem i komunikacji, przekazanie wiedzy na temat zagadnień, które pomogą być bardziej asertywni w relacjach z innymi ludźmi. Oczekiwane jest również lepsze poznanie struktury i organizacji pracy sekretarki/asystentki oraz usprawnienie i unowocześnienie jej pracy.

Uczestnicy po kursie:

 • zapoznają się ze strukturą i profesjonalną organizacją pracy sekretarsko – asystenckiej,
 • nauczą się efektywnie zarządzać czasem i wykorzystywać oprogramowanie biurowe,
 • usystematyzują i zaktualizują wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • uzupełnią słownictwo dzięki modułowi językowemu,
 • nabędą lepsze umiejętności interpersonalne,
 • nauczą się efektywnej autoprezentacji.

Program kursu (32 godziny):

 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Autoprezentacja, asertywność.
 • Komunikacja telefoniczna i pisemna.
 • Efektywne zarządzanie czasem.
 • Kultura przyjmowania gości.
 • Zajęcia z prawa pracy.
 • Komputeryzacja prac biurowych.
 • Zwroty branżowe w języku obcym.
 • Konwersacje w języku obcym w obszarze: kontakt z kontrahentem, klientem.
 • Konwersacje w języku obcym w obszarze: kontakt z zagranicznymi gośćmi.
 • Konwersacje w języku obcym w obszarze: umawianie i organizowanie spotkań oraz delegacji.
 • Rozmowy telefoniczne w języku obcym.
 • Obsługa korespondencji w języku obcym.

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018