W dniu 25.01.2014r. odbyły się kolejne zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli.

Pierwsze zajęcia w tym dniu poprowadziła dr Bożena Oleszko –Kurzyna zapraszając dzieci do wspólnego rozwiązywania krzyżówki, której hasłem była EKOLOGIA. Następnie dzieci miały za zadanie uzupełnić tekst ekologiczny rozpoczynający się od słów:” każdy ekoludek wie, że…” . Na koniec zajęć o tematyce ekologicznej grupa została podzielona na 3 drużyny w których dzieci zrobiły piłki z kolorowych gazet, którymi trafiały do kosza. Zwycięska drużyna z największą liczbą punktów otrzymała ekologiczne długopisy.

Drugie zajęcia poprowadziła dr Elżbieta Głuszec wprowadzając dzieci w kulturę Rosji rozpoczynając od zabawy z Matrioszką czyli zabawką składająca się z pewnej liczby drewnianych lalek, z których każda jest mniejsza od poprzedniej. Matrioszki są charakterystycznym elementem rosyjskiej kultury ludowej. Dzieci oprócz pozdrowień w języku rosyjskim nauczyły się również liczyć do dziesięciu. Następnie przyszedł czas na ruch i zabawę, którą poprowadził Konrad Mężyński

Ostatnie zajęcia pt. Przygoda z twórczością i kreatywnością poprowadziła Rektor WSE w Stalowej Woli dr Ewa Kosak. Mali Żacy wzięli udział w popularnych Kalamburach, których zasadniczym elementem jest odgadywanie haseł. W każdej kolejce każda drużyna odgadywała hasło lub hasła przedstawiane rysunkami przez jednego z członków drużyny. W kalamburowych grach dzieci przedstawiały przysłowia np.:” kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata” lub tytuły bajek „Przygody Koziołka Matołka”.

Na koniec zajęć dzieci „ozdobiły” Legitymację Małego Żaka kolejną pieczątką potwierdzającą udział w zajęciach.

Trwają zapisy na kolejne zajęcia. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Promocja dla rodzin: w przypadku gdy z jednej rodziny uczęszcza na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego więcej niż jedno dziecko opłaty pobierane są tylko za jedno dziecko z rodzeństwa.

Szczegółowych informacji udziela Urszula Beetz Pełnomocnik Rektora pod nr tel 015 8446543, 0156427760, www.wse.stalowawola.pl.

14 grudnia 2013 odbyły się kolejne zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Małych Żaków przywitała pani Małgorzata Stańczak dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli, a następnie zaprezentowała dzieciom: Jak zrobić świąteczną choinkę? Czyli Origami krok po kroku. Podczas tych zajęć Mali Żacy musieli wykazać się precyzyjnością i cierpliwością przy składaniu choinki orgiami. Za obecność na zajęciach i zrobienie choinki dzieci otrzymały pieczątki do Legitymacji Małego Żaka. Następnie przyszedł czas na ruch i zabawę, którą poprowadził Konrad Mężyński.

Kolejny wykład – dr Elżbiety Głuszec dotyczył świątecznych obyczajów panujących w Rosji i rozpoczął się od zabawy z Matrioszką czyli zabawką składająca się z pewnej liczby drewnianych lalek, z których każda jest mniejsza od poprzedniej. Matrioszki są charakterystycznym elementem rosyjskiej kultury ludowej. Dziewczynki były zachwycone Matrioszkami. Mali Żacy nauczyli się także składać życzenia świąteczne w języku rosyjskim.

Ostatni wykład pt. „Wizerunek Firmy” poprowadził dr Robert Pankiewicz. Mali Studenci dowiedzieli się czym jest wizerunek firmy, jak o niego dbać i promować go. Poznali również formy Public Relations (przedstawione na prezentacji multimedialnej), których celem jest m.in. odpowiednie oddziaływanie na przekonania klientów, kształtowanie ich przychylnych opinii oraz tworzenie korzystnego wizerunku firmy.

Po zajęciach Mali Studenci udali się na plac Miejskiego Domu Kultury, na którym czekała już choinka świąteczna, którą Mali Żacy ozdobili czerwoną kodardą.

Trwają zapisy na kolejne zajęcia. Szczegółowych informacji udziela Urszula Beetz Pełnomocnik Rektora pod nr tel 015 8446543, 0156427760, www.wse.stalowawola.pl.

25.10.2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli odbyło się pierwsze spotkanie Uniwersytetu Dziecięcego.

Dla Małego Odkrywcy
Wyższa Szkoła Ekonomiczna chce poprzez wykłady rozwijać dziecięcą ciekawość, intelekt, twórczy potencjał, kreatywność oraz propagować edukację i zachęcać do poznawania świata. WSE poprzez dobrą zabawę i doświadczenie chce uświadomić dziecku, że uczenie się nie musi być nudne – może być nawet ekscytującą przygodą. Powyższa inicjatywa wpisuje się w Misję Uczelni, sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci .
Program jest skierowany do dzieci w wieku 6 – 12 lat. Chcemy pokazać maluchom, co znaczy wyższa uczelnia, jakie ma zadania. Mali Żacy będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach m.in. z psychologii, ekonomii, prawa, prowadzonych „językiem dziecka”. Dla chętnych przewidziano lektorat z języka rosyjskiego, angielskiego.

Tematyka pierwszych zajęć:

Przygoda z twórczością - rozwój twórczości, kreatywności- (Rektor dr Ewa Kosak)
Po co wymyślono pieniądz? (Dziekan dr inż. Waldemar Kalita)
Kultura i język Rosji (dr Elżbieta Głuszec)
Zajęcia ruchowe ( Konrad Mężyński - trener osobisty)

Dzieci odwiedziły również bibliotekę i „ozdobiły” Legitymację Małego Żaka pierwszą pieczątką.

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018