Specjalności:

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym i regionalnym
 • Finanse przedsiębiorstw i controlling
 • Zarządzanie w gospodarce przestrzennej

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania nieruchomościami, logistyce, marketingu, zarządzania bezpieczeństwem lokalnym i regionalnym, czy zarządzania w gospodarce przestrzennej. Jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności

Absolwent kierunku Zarządzanie zdobywa umiejętności:

 • planowania strategicznego,
 • tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym,
 • wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018