W dniach 23-24.X.2014 odbyło się XVII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Zielonce k. Warszawy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna byli organizatorami XVII  Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2021 by MEG