logo

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli "Intelekto" działa od 23 grudnia 2013 roku. Zrzesza absolwentów i sympatyków Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, wspiera inicjatywy samorządu studenckiego WSE oraz wspiera działalność WSE. Współdziała i organizuje imprezy związane z życiem regionu, współpracuje z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania. Współpracuje z Uniwersytetem Dziecięcym WSE oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Do pobrania:

Statut

Deklaracja członkowska

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG