Za nami 17 lat, przed nami cała przyszłość
Wyższa Szkoła Ekonomiczna funkcjonuje na lokalnym rynku edukacyjnym już 17 lat. Bez wątpienia jest ważnym ośrodkiem naukowym w regionie. To jedyna samodzielna szkoła wyższa w mieście, która wykształciła już ok 5 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i ponad 700 absolwentów studiów podyplomowych. W najbliższej przyszłości do tego licznego grona dołączą także absolwenci studiów magisterskich, które zostaną uruchomione w tym roku.

MISJĄ UCZELNI JEST KSZTAŁCENIE KREATYWNYCH ABSOLWENTÓW DLA PRZYSZŁOŚCI I ROZWOJU REGIONU. Ze strony uczelni jest to realizowane dzięki wysokiej jakości kształcenia połączonej z możliwością zdobywania przez studentów umiejętności praktycznych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy. Strategia szkoły w dużym stopniu opiera się na współpracy z lokalnym środowiskiem, a realizowany przez nią program kształcenia odpowiada na jego potrzeby.

Od zawsze Wyższa Szkoła Ekonomiczna kształci przyszłych ekonomistów, którzy znajdują swoje miejsce na rynku pracy. Ale WSE to nie tylko studia. Uczelnia uczestniczy w wielu projektach, organizuje konferencje naukowe i szkolenia. Bardzo duży nacisk kładzie na kontakty z biznesem. Nie tylko pomaga wykreować przyszłych ludzi biznesu, ale też już na poziomie studiów dba o to, by te kontakty przynosiły korzyść obu stronom. Jest to widoczne na przykładzie podejmowanych przez studentów tematów prac dyplomowych badających lokalny rynek, których wyniki dają realny obraz funkcjonowania konkretnej firmy.
Przy Wyższej Szkole Ekonomicznej działa także Rada Biznesu, której misją jest „stworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i edukacyjnym oraz praktykami życia gospodarczego”. Celem tej rady jest dostosowanie kształcenia do wymagań rynku pracy. Działania podejmowane w ramach Rady Biznesu mają podnosić standardy kształcenia a poprzez to kompetencje i kwalifikacje pracowników. Cele te mają być realizowane poprzez doradztwo, współpracę w tworzeniu programu studiów i materiałów dydaktycznych, wspólne projekty badawcze i konsultacje w tym zakresie, a także poprzez organizację warsztatów i konferencji z udziałem ludzi biznesu z naszego regionu.
Przy WSE działają również: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków „Intelekto” Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli a także Studenckie Koło Przedsiębiorczości.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna działa także na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego regionu organizując wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego WSE w Stalowej Woli.
Obecnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna mieści się w nowym budynku przy ulicy Energetyków 11A (dawny budynek sądu).
W ciągu tych 17 lat uczelnia zapewniła sobie prestiż i wysoką pozycję na rynku kształcenia. Potwierdzają to także absolwenci szkoły. Według ankiet 95% z nich uznaje, że studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej spełniły ich oczekiwania.
Dziś studenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej mogą kształcić się na studiach pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w kliku specjalnościach: ekonomika gospodarki samorządowej, gospodarowanie zasobami ludzkimi, informatyka w biznesie, organizacja i ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość i zarządzanie finansami firmy. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie nowi studenci będą mogli podjąć 2 letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku ekonomia w jednej z trzech proponowanych przez uczelnię specjalności.
 Dużą popularnością cieszą się także studia podyplomowe które w WSE uruchomiono w 2002 roku. W ramach tych studiów możliwe jest podniesienie kwalifikacji zawodowych na kilku płaszczyznach m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie oświatą, współczesna rachunkowość w firmie, doradztwo podatkowe czy handel zagraniczny. W najbliższej przyszłości władze uczelni planują dalszy jej rozwój poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej. Jedną z propozycji jest uruchomienie specjalności Lean Managment czyli dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017