Studia licencjackie:  EKONOMIA I,II,III ROK

OBRONY  W DN. 19 MAJA (piątek)  OD GODZ. 17:00 Promotor dr Andrzej Olak

OBRONY W DNIU 19 MAJA (PIĄTEK) GODZ. 13:00 PROMOTOR PROF. DR HAB. s. ŚLUSARCZYK

OBRONY W DN. 19 MAJA (PIĄTEK) GODZ.18:30 PROMOTOR: dr Małgorzata Kołecka i dr Marcin Pilarski

 STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

obrony w dniu 19 maja (piątek) od godz. 17:00 Promotor dr Andrzej Olak

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy i Ochroną Środowiska

obrony w dniu 20 maja (sobota ) GODZ. 10;00  dr Henryk Ptasiński

 

Współczesna Rachunkowosc w Firmie

obrony w dniu 20 maja (sobota) od godz. 17:30 promotor dr Robert Pankiewicz

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017