Samorząd studencki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli:
Przewodnicząca - Rybak Agnieszka
Zastępca przewodniczącej - Wisłocki Krystian
Członkowie zarządu:
Kłosowska-Michna Sabina
Zieliński Paweł
Kołodziej Mateusz
Kmieciak Martin
Gardecka Urszula
Golba Klaudia
Sapielak Bernadetta
 
Komisja rewizyjna:
Kłosowska-Michna Sabina
Jaśkiewicz Karolina
Jaśkiewicz Klaudia
 
Studencki sąd koleżeński:
Przewodnicząca - Sapielak Bernadetta
Wojciech Fołta
Wolano Ilona
 
Przedstawiciele studentów do zespołu redakcyjnego studenckich zeszytów naukowych:
Anna Serafin

Linek Róża

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Rektora WSE z dnia 25 września 2018 roku

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018