Uchwała Nr 773/2014
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia
prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli

- wydaje ocenę POZYTYWNĄ ważną do roku akademickiego 2019/2020. 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG