Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 marca 2019 r. odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli "Intelekto". Pierwszy termin zebrania godz. 11:00, drugi termin zebrania godz.14:00.

Proponowany porzadek obrad:

 • Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.
 • Powołanie prezydium członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli.
 • Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 • Wybór komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie odmowy udzielenia absolutorium.
 • Podjęcie Uchwał w sprawie odstąpienia od zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2023 by MEG