Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych!

Celem studiów podyplomowych z zakresu Pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania, prowadzenia i rozliczania wniosków  w ramach funduszy strukturalnych.
Studia adresowane są do działaczy i pracowników organizacji państwowych, samorządowych, przedsiębiorców, jak również osób, które chcą być doradcami i konsultantami w zakresie zarządzania projektami europejskimi. Zapraszamy również osoby, które swoją pzryszłość zawodową wiążą z pracą w instytucjach zajmujących się realizacją programów unijnych oraz rozwojem regionalnym.

 Koszt studiów: przy zapisie do 31.08.2022 r. gwarantowane czesne w wysokości 2900 zł

Czas trawania: 2 semestry

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG