Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu Edukacji włączającej i integracyjnej.
Studia te mają charakter kwalifikacyjny i są skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalnych oraz absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Celem tych studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia ogólnodostępnego oraz integracyjnego z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego dla edukacji (UDL), które ma na celu maksymalizację możliwości uczenia się dla wszystkich uczniów.

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia będą odbywać się on-line.

Całościowy koszt studiów wynosi 2800 zł

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG