Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Studia te przygotowują i kwalifikują do podjęcia pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą odbywać się on-line.

Całościowy koszt studiów wynosi 3400 zł

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG