1997 - 2012

W dniu 12 kwietnia 2012r. z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni.

Podsumowano dotychczasową działalności uczelni, której efektem jest ponad 5 tysiacy absolwentów.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Tytuł Honorowego Profesora WSE otrzymał doc. dr Janusz Pikulski.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono kolejne medale „Zasłużony dla Uczelni” oraz dyplomy absolwentom studiów podyplomowych.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG