Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się II spotkanie Rektorów Szkół Wyższych z Podkarpacia. W spotkaniu w którym wzieło udział 14 rektorów szkół wyższych z naszego regionu brali udział także przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Podczas spotkania Rektorzy rozmawiali o przyszłości Szkolnictwa Wyższego w naszym regionie oraz koncepcji wspólnych Juwenaliów w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
W obradach uczestniczył również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek, który mówił o założeniach do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w aspekcie szkół wyższych”.
Zwieńczeniem obrad było oficjalne ukonstytuowanie się Porozumienia Rektorów Podkarpackich Szkół Wyższych

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG