10 lipca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli, która od niedawna funkcjonuje w budynku przy ul. Energetyków 11.
Wysokie wyniki absolwentów powodem do dumy
Zakończenie roku akademickiego 2013/2014 było okazją do świętowania. Nie zbrakło społeczności akademickiej: wykładowców, władz uczelni, studentów, absolwentów z rodzinami oraz zaproszonych gości, przedstawicieli miasta, jak również lokalnego biznesu.
Powodów do zadowolenia było wiele, ale przede wszystkim absolwenci mogli być dumni ze swoich osiągnięć, których zwieńczeniem była obrona licencjacka. Z 67 studentów będących na III roku studiów, w pierwszym terminie do obrony przystąpiło 55 osób. Wszystkie prace zostały bardzo dobrze ocenione, bowiem średnia ocen recenzji promotorskich wyniosła 4,7, natomiast recenzenckich 4,68. W tym roku akademickim zostali wyróżnieni absolwenci, którzy ukończyli studia z najlepszymi wynikami końcowymi. Przedstawiciele władz uczelnianych z dumą żegnali swoich absolwentów i choć większość z nich będzie dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich, to pewien etap zdobywania wiedzy mają już za sobą.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG