Uchwała Nr 773/2014
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia
prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli

- wydaje ocenę POZYTYWNĄ ważną do roku akademickiego 2019/2020. 

W dniach 23-24.X.2014 odbyło się XVII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Zielonce k. Warszawy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna byli organizatorami XVII  Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP.

Wnioski o świadczeniach pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2014/2015 na semestr zimowy prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2014r.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna zainaugurowała rok akademicki 2014/2015. Gościem specjalnym był znany z wielu ról filmowych i teatralnych aktor i piosenkarz Dariusz Kordek. Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się od wniesienia sztandaru uczelni, poczym zabrzmiał hymn państwowy. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości: radnych, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych ze Stalowej Woli, ale nie tylko. Nie zabrakło także partnerów szkoły, z którymi WSE nawiązała współpracę, a także studentów i wykładowców WSE.

Jak podkreśliła podczas uroczystości Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej Ewa Kosak w tym roku grono kadry naukowej chce opuścić doc. dr Janusz Pikulski, którzy z uczelnią związany był od ponad 13 lat. Profesor za długoletnią, owocną współpracę, oprócz podziękowań otrzymał od władz uczelni list gratulacyjny, upominek i kwiaty. Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny, który wygłosił dr nauk ekonomicznych Andrzej Olak. Bezpośrednio po nim odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Poprowadził ją dziekan WSE Waldemar Kalita. Studenci ubrani w togi złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Zaraz potem, już po raz 18 w murach Wyższej Szkoły Ekonomicznej zabrzmiał "Gaudeamus igitur" inaugurując nowy rok akademicki. Uroczystość zakończył recital aktora Teatru Muzycznego Roma w Warszawie Dariusza Kordka.

Zapraszamy chętne osoby do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy rozpoczęcie 17 października 2014r., oraz
Współczesna Rachunkowość w Firmie rozpoczęcie 07 listopada 2014r.

Od 2-go zjazdu następuje zmiana w Planie Zajęć dla III roku NST, specjalność GZL

W dniu 09 listopada 2014r. (niedziela), zajęcia z Panią mgr Lucyną Szczęch nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione podczas 7 zjazdu.

zaproszenie-inauguracja WSE1-2

10 lipca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli, która od niedawna funkcjonuje w budynku przy ul. Energetyków 11.
Wysokie wyniki absolwentów powodem do dumy
Zakończenie roku akademickiego 2013/2014 było okazją do świętowania. Nie zbrakło społeczności akademickiej: wykładowców, władz uczelni, studentów, absolwentów z rodzinami oraz zaproszonych gości, przedstawicieli miasta, jak również lokalnego biznesu.
Powodów do zadowolenia było wiele, ale przede wszystkim absolwenci mogli być dumni ze swoich osiągnięć, których zwieńczeniem była obrona licencjacka. Z 67 studentów będących na III roku studiów, w pierwszym terminie do obrony przystąpiło 55 osób. Wszystkie prace zostały bardzo dobrze ocenione, bowiem średnia ocen recenzji promotorskich wyniosła 4,7, natomiast recenzenckich 4,68. W tym roku akademickim zostali wyróżnieni absolwenci, którzy ukończyli studia z najlepszymi wynikami końcowymi. Przedstawiciele władz uczelnianych z dumą żegnali swoich absolwentów i choć większość z nich będzie dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich, to pewien etap zdobywania wiedzy mają już za sobą.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

Ogólny opis studiów/uczelni

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

DZIEKANAT

ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
tel./fax: 15 844 54 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień tygodniaGodziny przyjęć studentów
Poniedziałek 9:30-15:30 (wyłączając poniedziałki po zjazdach)
Wtorek 9:30-15:30 (wyłączając wtorki po zjazdach)
Środa 9:30-15:30
Czwartek 9:30-15:30
Piątek 9:30-15:30
Sobota 9:00-14:30 (dyżur podczas zjazdów)
Niedziela 9:00-13:30 (dyżur podczas zjazdów)

Formularz kontaktowy >

Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się II spotkanie Rektorów Szkół Wyższych z Podkarpacia. W spotkaniu w którym wzieło udział 14 rektorów szkół wyższych z naszego regionu brali udział także przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Podczas spotkania Rektorzy rozmawiali o przyszłości Szkolnictwa Wyższego w naszym regionie oraz koncepcji wspólnych Juwenaliów w Rzeszowie i na Podkarpaciu.
W obradach uczestniczył również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek, który mówił o założeniach do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w aspekcie szkół wyższych”.
Zwieńczeniem obrad było oficjalne ukonstytuowanie się Porozumienia Rektorów Podkarpackich Szkół Wyższych

Podczas „Dnia dawcy szpiku dla Olusia i innych" zorganizowanego w niedzielę w Stalowej Woli zarejestrowanych zostało 202 nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Chłopiec dla którego między innymi organizowana była akcja ma 15 miesięcy, mieszka w Padwi Narodowej. Jest radosnym, ciekawym świata chłopcem. Dzień wcześniej zostało zorganizowane w WSE szkolenie dla 20 wolontariuszy, którzy w niedzielę rejestrowali potencjalnych dawców szpiku.

Potencjalny dawca musi spełnić 4 podstawowe zasady: wiek między 18 a 55 rokiem życia, waga minimum 50; dobry stan zdrowia; 100% pewność, że ktoś chce być dawcą szpiku kostnego.

Tak duża akcja organizowana była w Stalowej Woli po raz pierwszy. Zarejestrować się można było od godz. 11.00 do 13.00 aż w dziewięciu punktach: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Biblioteka Międzyuczelniana, Siłownia Kaito, Politechnika Rzeszowska, Klasztor w Rozwadowie, Kościół św. Trójcy, Restauracja Hutnik, KUL oraz Komenda Straży Pożarnej.

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli tradycyjnie jak co roku wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Cieszymy się, że po raz kolejny nasz samorząd i studenci wsparli Orkiestrę Jurka Owsiaka. Tym bardziej, że jest to inicjatywa całkowicie samodzielna, motywowana chęcią niesienia pomocy innym. To bardzo budujące, że naszych studentów do tej pomocy nie trzeba było namawiać.

Uczelnia przekazała również 2 zestawy upominkowe na I Aukcję Charytatywną WOŚP, która odbyła się 12 Stycznia 2014 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

{galria}wosp{/galeria}

W dniu 19.12.2013 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Podczas spotkania zostali przedstawieni nowi Założyciele Uczelni:

Prof. nadz. dr Janusz Kowalski
Radosław Zagórski

 

Prof. nadz. dr Janusz Kowalski jest rektorem Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera. Pan Radosław Zagórski pełni tam funkcję Prorektora.

Nowi właściciele przedstawili wiele planów dotyczących rozwoju uczelni. W najbliższym czasie złozony zostanie wniosek o nadani euprawnień magisterskich Wyższej Szkole Ekonomicznej na kierunku ekonomia. Planowane jest także otworzenie nowych kierunków studiów.

25 października 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbyła się kolejna edycja Targów Edukacji i Pracy „Start do kariery”. Odwiedzający targi mieli okazję zapoznać się z ofertą pracodawców oraz szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych i uczelni wyższych oraz innych placówek oświatowych i szkoleniowych, które umożliwiają uzupełnienie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli również uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Uczelnię reprezentowały mgr Urszula Beetz i mgr Anna Krawiec. Podczas targów odbył się także wykład „Jak sfinansować działalność gospodarczą”.
Organizatorami Targów Edukacji i Pracy były Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Stalowej Woli.

W piątek 4 października zainaugurowano po raz 17 nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna to jedna z najstarszych szkół niepublicznych na Podkarpaciu. To jedyna samodzielna uczelnia wyższa w mieście.

Jak podkreśliła rektor WSE Ewa Kosak wyższe szkolnictwo niepubliczne odegrało i odgrywa bardzo ważną rolę w rozbudzaniu ambicji i chęci nauczania młodzieży.

Dążymy do tego, aby łączenie teorii z praktyką było podstawą sukcesu zawodowego naszego absolwenta - mówiła Ewa Kosak, Rektor WSE.

Podczas inauguracji głos zabrali zaproszeni goście. W stronę studentów i wykładowców popłynęły życzenia dalszych sukcesów oraz gratulacje za dotychczasowe sukcesy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła odczytał list Pani poseł Renaty Butryn skierowany do władz uczelni, wyraził też nadzieję, że stale podnoszona jakość kształcenia zaowocuje głęboką wiedzą i pomoże żakom skutecznie odnaleźć się na trudnym rynku pracy.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Halina Wołos, w imieniu władz miasta pogratulowała rozpoznającym naukę studentom dobrego wyboru kierunków studiów.

- Myślę, że nie trzeba zapewniać, że szkoła ma dobre umocowanie w strukturach edukacyjnych miastach, że jest mocno rozpoznawalna, ale myślę, że państwa postawa, zapał do nauki, a również efekty nauczania, będą doskonałym pieczętowaniem kolejnych lat istnienia tej szkoły - mówiła Halina Wołos.

Jak co roku, wybrano najlepszego studenta szkoły. Tym razem tytuł powędrował do studentki III roku Rachunkowości i Zarządzania firmą Renaty Pietruny, która uzyskała w roku akademickim 2012/2013 średnią ocen z egzaminów i zaliczeń 4,95. Najlepsza studentka otrzymała z rąk Rektor WSE statuetkę oraz upominki.

1997 - 2012

W dniu 12 kwietnia 2012r. z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni.

Podsumowano dotychczasową działalności uczelni, której efektem jest ponad 5 tysiacy absolwentów.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Tytuł Honorowego Profesora WSE otrzymał doc. dr Janusz Pikulski.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono kolejne medale „Zasłużony dla Uczelni” oraz dyplomy absolwentom studiów podyplomowych.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2019