25 października 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbyła się kolejna edycja Targów Edukacji i Pracy „Start do kariery”. Odwiedzający targi mieli okazję zapoznać się z ofertą pracodawców oraz szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych i uczelni wyższych oraz innych placówek oświatowych i szkoleniowych, które umożliwiają uzupełnienie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli również uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Uczelnię reprezentowały mgr Urszula Beetz i mgr Anna Krawiec. Podczas targów odbył się także wykład „Jak sfinansować działalność gospodarczą”.
Organizatorami Targów Edukacji i Pracy były Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Stalowej Woli.

W piątek 4 października zainaugurowano po raz 17 nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna to jedna z najstarszych szkół niepublicznych na Podkarpaciu. To jedyna samodzielna uczelnia wyższa w mieście.

Jak podkreśliła rektor WSE Ewa Kosak wyższe szkolnictwo niepubliczne odegrało i odgrywa bardzo ważną rolę w rozbudzaniu ambicji i chęci nauczania młodzieży.

Dążymy do tego, aby łączenie teorii z praktyką było podstawą sukcesu zawodowego naszego absolwenta - mówiła Ewa Kosak, Rektor WSE.

Podczas inauguracji głos zabrali zaproszeni goście. W stronę studentów i wykładowców popłynęły życzenia dalszych sukcesów oraz gratulacje za dotychczasowe sukcesy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła odczytał list Pani poseł Renaty Butryn skierowany do władz uczelni, wyraził też nadzieję, że stale podnoszona jakość kształcenia zaowocuje głęboką wiedzą i pomoże żakom skutecznie odnaleźć się na trudnym rynku pracy.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Halina Wołos, w imieniu władz miasta pogratulowała rozpoznającym naukę studentom dobrego wyboru kierunków studiów.

- Myślę, że nie trzeba zapewniać, że szkoła ma dobre umocowanie w strukturach edukacyjnych miastach, że jest mocno rozpoznawalna, ale myślę, że państwa postawa, zapał do nauki, a również efekty nauczania, będą doskonałym pieczętowaniem kolejnych lat istnienia tej szkoły - mówiła Halina Wołos.

Jak co roku, wybrano najlepszego studenta szkoły. Tym razem tytuł powędrował do studentki III roku Rachunkowości i Zarządzania firmą Renaty Pietruny, która uzyskała w roku akademickim 2012/2013 średnią ocen z egzaminów i zaliczeń 4,95. Najlepsza studentka otrzymała z rąk Rektor WSE statuetkę oraz upominki.

1997 - 2012

W dniu 12 kwietnia 2012r. z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni.

Podsumowano dotychczasową działalności uczelni, której efektem jest ponad 5 tysiacy absolwentów.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Tytuł Honorowego Profesora WSE otrzymał doc. dr Janusz Pikulski.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono kolejne medale „Zasłużony dla Uczelni” oraz dyplomy absolwentom studiów podyplomowych.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2019