Regulamin studiów

 

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów

Uchwała Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu studiów

Zarządzenie Rektora WSWMiR im. Z. Glogera z dni 30 listopada 2016 r.

Zarządzenie Rektora WSWMiR im. Z. Glogera z dnia 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora WSWMiR im. Z. Glogera z 30 września 2015 r.

 

SKŁAD SENATU UCZELNI:

 • Założyciel - Radosław Zagórski,
 • Rektor - dr Małgorzata Kołecka,
 • Członkowie:
  • prof. dr Marcin Pilarski
 • Przedstawiciel nauczycieli akademickich
  • prof. dr Marcin Pilarski
 • Przedstawiciel pracowników administracji
  • Urszula Beetz
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego:
  • Joanna Mężyńska

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI - WYKŁADOWCY WSE W STALOWEJ WOLI:

prof. dr hab. Stanisław Ślusarczyk,
prof. dr hab. Krzysztof Stanek,

prof. dr Marcin Pilarski

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017