ZARZĄD KADENCJI 2018/2019

Agnieszka Rybak - Przewodnicząca

 • Krystian Wisłocki - Wiceprzewodniczący,
 • Sabina Kłosowska-Michna,
 • Paweł Zieliński,
 • Mateusz Kołodziej,
 • Martin Kmieciak,
 • Urszula Gardecka,
 • Klaudia Golba,
 • Sapielak Bernadeta
 • Szczepański Robert.

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Sabina Kłosowska-Michna - Przewodniczący,
 • Karolina Jaśkiewicz,
 • Klaudia Jaśkiewicz.

STUDENCKI SĄD KOLEŻEŃSKI:

 • Bernadetta Sapielak - Przewodniczący,
 • Wojciech Fołta,
 • Ilona Wolano.

 

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2020 by MEG