ZARZĄD

Konrad Mężyński - Przewodniczący

 • Joanna Butryn - Wiceprzewodnicząca,
 • Edyta Kiliańczyk,
 • Grażyna Marzec,
 • Edyta Wyka,
 • Magdalena Galek,
 • Danuta Weselak,
 • Elżbieta Skrzypek,
 • Stanisław Tabor.

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Agnieszka Oleś - Przewodniczący,
 • Sylwia Golczyk,
 • Danuta Weselak.

STUDENCKI SĄD KOLEŻEŃSKI:

 • Rafal Łyko - Przewodniczący,
 • Kacper Pasieka,
 • Stanislaw Tabor.

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW DO ZESPOŁU REDAKCYJNEGO STUDENCKICH ZESZYTÓW NAUKOWYCH:

 • Agnieszka Oleś,
 • Elżbieta Skrzypek.

samorzad

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2018