Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów

WZÓR UMOWY O KSZTAŁCENIE NA STUDIACH LICENCJACKICH NIESTACJONARNYCH

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 29 września 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 

CZESNE:

  • 2100 zł za semestr

SYSTEM RATALNY - opłaty w terminach i kwotach zgodnie z poniższą tabelą:

I, II, semestr studiów:

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

420 zł

10 III

420 zł

10 XI

420 zł

10 IV

420 zł

10 XII

420 zł

10 V

420 zł

10 I

420 zł

10 VI

420 zł

10 II

420 zł

10 VII

420 zł

RAZEM

2100 zł

RAZEM

2100 zł

Za III, IV, semestr studiów :

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

420 zł

10 III

420 zł

10 XI

420 zł

10 IV

420 zł

10 XII

420 zł

10 V

420 zł

10 I

420 zł

10 VI

420 zł

10 II

420 zł

10 VII

420 zł

RAZEM

2100 zł

RAZEM

2100 zł

Za V, VI semestr studiów:

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

420 zł

10 III

420 zł

10 XI

420 zł

10 IV

420 zł

10 XII

420 zł

10 V

420 zł

10 I

420 zł

10 VI

420 zł

10 II

420 zł

10 VII

420 zł

RAZEM

2100 zł

RAZEM

2100 zł

Opłata za przygotowanie procesu dyplomowania - 160 zł

 

WPISOWE 200 zł

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE:
Volkswagen Bank 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG