Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów

WZÓR UMOWY O KSZTAŁCENIE NA STUDIACH LICENCJACKICH NIESTACJONARNYCH

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 29 września 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 

CZESNE:

  • 1700 zł za semestry I, II studiów,
  • 1850 zł za semestry III, IV studiów oraz
  • 1950 zł za semestry V, VI studiów.

SYSTEM RATALNY - opłaty w terminach i kwotach zgodnie z poniższą tabelą:

I, II, semestr studiów:

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

340 zł

10 III

340 zł

10 XI

340 zł

10 IV

340 zł

10 XII

340 zł

10 V

340 zł

10 I

340 zł

10 VI

340 zł

10 II

340 zł

10 VII

340 zł

RAZEM

1700 zł

RAZEM

1700 zł

Za III, IV, semestr studiów :

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

370 zł

10 III

370 zł

10 XI

370 zł

10 IV

370 zł

10 XII

370 zł

10 V

370 zł

10 I

370 zł

10 VI

370 zł

10 II

370 zł

10 VII

370 zł

RAZEM

1850 zł

RAZEM

1850 zł

Za V, VI semestr studiów:

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

390 zł

10 III

390 zł

10 XI

390 zł

10 IV

390 zł

10 XII

390 zł

10 V

390 zł

10 I

390 zł

10 VI

390 zł

10 II

390 zł

10 VII

390 zł

RAZEM

1950 zł

RAZEM

1950 zł

 

WPISOWE 200 zł

 WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE:
Volkswagen Bank 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2022 by MEG