WPISOWE 200 zł

 

 WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE:
Volkswagen Bank 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

 

KierunekEkonomia
Studia
stacjonarne
(semestr)
1700 zł
(płatne jednorazowo
lub w 5 ratach po 340 zł)
Studia
niestacjonarne
(semestr)
1700 zł
(płatne jednorazowo
lub w 5 ratach po 340 zł)

 

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017