Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 20 kwietnia 2018 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na kierunku ekonomia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 30 CZERWCA 2016  r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na kierunku ekonomia w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z dnia 29 września 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat obowiązkowo podpisuje umowę o warunkach kształcenia.

TERMINY REKRUTACJI
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne trwa do 30 września 2019 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc).

WPISOWE 200 ZŁ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
 • cztery aktualne fotografie kandydata (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata- oryginał do wglądu
 • wypełniona ankieta osobowa (druk własny WSE)

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2019