Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z multimediami i ich wykorzystaniem oraz z zagrożeniami jakie stwarzają. Przygotowujemy słuchaczy do odpowiedzialnego i funkcjonalnego korzystania z multimediów w procesie dydaktycznym, życiu codziennym i pracy zawodowej.

Absolwent uzyska wiedzę dotycząca Internetu, świata wirtualnego – cyberprzestrzeni. Pozna zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz możliwości pozytywnego wykorzystania świata wirtualnego. Przekazana wiedza oraz nabyte umiejętności obejmujące kwestie zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście nieprzystosowania społecznego umożliwią absolwentom ich identyfikację, poznanie przyczyn i skutków oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. cyberprzestrzeni. Pozna narzędzia technologiczne do ochrony dzieci i dorosłych w Internecie. Będzie wiedział jak przeciwdziałać zagrożeniom, przestępstwom w Internecie i jak na nie reagować. Jak zabezpieczać systemy komputerowe przed atakiem, niepowołanym dostępem i nielegalnymi treściami. Pozna zasady komunikacji i pracy z dziećmi i młodzieżą.

Absolwent zostanie przygotowany do efektywnego stosowania multimediów w edukacji i terapii. Przygotowanie obejmie także umiejętności z zakresu diagnozy i profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień wynikających z zagrożeń cyberprzestrzeni. Jest przygotowany do zdania egzaminów certyfikacyjnych ECDL- IT Security i ECCC Multimedia w dydaktyce.

Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca m.in. do zawodu specjalisty do spraw uzależnień od mediów cyfrowych, pedagoga medialnego i zawodów pokrewnych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu problemów uzależnień, mediów i cyberprzestrzeni będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. takich jak (numery kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych (263407), pedagog medialny (235108), specjalista do spraw audytu zabezpieczenia (214108), specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (zgłoszony do wpisu).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG