Absolwent podczas swojej pracy zawodowej działa na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk społecznych zagrożonych negatywnymi skutkami korzystania z Internetu i gier komputerowych oraz innych mediów cyfrowych. Monitoruje, diagnozuje i prognozuje zachowania i aktywność dzieci i młodzieży oraz dorosłych przebywających w cyberprzestrzeni; pracuje z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi od mediów cyfrowych; współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi, profilaktycznymi i terapeutycznymi w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Absolwent studiów „Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni” uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu specjalisty do spraw uzależnień od mediów cyfrowych oraz pedagoga medialnego i zawodów pokrewnych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu problemów uzależnień, mediów i cyberprzestrzeni będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy.

Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści wykonujący zawody, w których może pracować absolwent (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r) m.in. takie jak: specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych. - 263407), pedagog medialny (235108), dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901), metodyk multimedialny (235104).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG