Absolwent specjalności uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu metodyka i koordynatora kształcenia zdalnego oraz projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Absolwent specjalności „Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego” uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu metodyka edukacji na odległość, projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych i metodyka kształcenia multimedialnego, pedagoga multimedialnego oraz metodyka ICT. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu multimediów i ICT będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) m.in. takich jak: metodyk edukacji na odległość (235103)., pedagog medialny (235108), dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901), metodyk multimedialny (235104), specjalista ds. spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (25), projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (251302), projektant grafiki i multimediów (2166), nauczyciel na odległość (235907).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG