Celem studiów jest przygotowanie do pracy w takich zawodach jak: negocjator (np. policyjny), mediator w biznesie a także jako mediator sądowy (w sprawach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowy, w tym w zakresie mediacji szkolnych.

Studia przygotowują do propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, prawa, pedagogiki i socjologii jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Uczestnicy studiów zapoznają się z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji społecznej.

Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora i negocjatora.

Absolwent studiów może pracować w poszukiwanych na rynku i prestiżowych zawodach (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): mediator (263502), negocjator biznesowy (242104), negocjator policyjny (335501), specjalista komunikacji społecznej (263408).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG