Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych.

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w zawodzie pedagoga. W związku z tym mogą podejmować pracę w placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, instytucji kurateli sądowej, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej.

Mogą wykonywać m.in. takie zawody z klasyfikacji zawodów (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) jak: specjalista resocjalizacji (263505); nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej (235909); pedagog szkolny (235912); wychowawca w jednostkach penitencjarnych (263506), kurator sądowy (263501).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG