Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy, przyszłych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym, wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Specjalistyczny lektorat języka obcego umożliwi pracę (opiekę nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi) poza granicami Polski. W zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy mogą to być języki: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): asystent osoby niepełnosprawnej (341201), opiekun osoby starszej (341202), opiekun w domu pomocy społecznej (341203).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG