Celem realizacji programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w różnym stopniu, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

W zakresie specjalizacji słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą specyficznych potrzeb osób z autyzmem, metod pracy i skutecznych oddziaływań.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami niepełnosprawnymi, w tym takimi u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
Na absolwenta oczekują ciekawe miejsca pracy w zawodach m.in. (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) (235205), nauczyciel w placówkach pozaszkolnych (235910), terapeuta zajęciowy (325907).

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w czasie dwóch), zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie

Koszt studiów: 3500 zł + 200 zł (wpisowe)

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG