Studia podyplomowe „Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner” to nowoczesne studia interdyscyplinarne, odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa.
Dzieci to nasza największa nadzieja, w nich lokujemy nie tylko uczucia, ale staramy się zapewnić im najlepszą przyszłość. Sami nie możemy poświęcić im tyle czasu, ile pragniemy; musimy przecież pracować i dbać o rozwój osobisty. Guwernantka / guwerner to pedagog – specjalista w różnych obszarach związanych z opieką i wychowaniem, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem człowieka – dziecka.

Lepsza przyszłość dziecka to nie tylko warunki materialne ale i ekskluzywna i profesjonalna opieka. Zapewnić ją może jedynie guwernantka – idealna niania, opiekunka i nauczycielka.

Nasze studia podyplomowe dla guwernantek pozwalają na przyswojenie podstaw psychologii, elementów dietetyki i żywienia dzieci, savoir – vivre, nowych technologii ICT, autoprezentacji i organizacji czasu pracy, języka angielskiego i francuskiego, psychologii, edukacji muzycznej i plastycznej, gier i zabaw w różnych grupach wiekowych, nauki gry na pianinie, gimnastyki korekcyjnej i pierwszej pomocy. Studia zapoznają także z zagadnieniami mediów i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni a także organizacji prac domowych i sztuki dyplomacji.

Dzięki profesjonalnej guwernantce / guwernerowi zyskujemy pewność, że nasze dziecko wyrośnie na zrównoważonego emocjonalnie, kulturalnego i żądnego wiedzy człowieka.

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w takich zawodach jak (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.): guwernantka (zgłoszona do wpisu na listę), opiekunka domowa (532201), nauczyciel w placówkach pozaszkolnych (235910), opiekunka dziecięca (325905), asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca (234113), wychowawca małego dziecka( 234202).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG