Zarządzanie ochroną środowiska

- specjalność ta zostaje uruchomiona po raz pierwszy w tej części Polski. Kadra prowadząca skupia doświadczonych praktyków w akresu ochrony środowiska.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych wiadomości ora zumiejętnosci dotyczcych zarządzania środowiskiem w kontekście ochrony jego poszczególnych komponentów. Program oparty został na zagadnieniach kluczowychh, których znajomośc wymagana jest od pracowników zwiazanych z ochroną środowiska lub osób pragnacych podjąc taka pracę. Słuchacze zostaną zapoznani m.in. z funkcjonowaniem środowiska w kontekście zagrożeń antropogenicznych, zasadami rozwoju zrównoważonego, ochrona wód, powietrza, litosfery, ochrona przed halasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, ochroną przyrody oraz funkcjonowaniem i zasadami gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo w tym Natura 2000.

Nacisk zostanie położony na zdobycie umeijętnosci praktycznych m.in. dotyczących zarządzania środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie, ocen oddziaływania na środowisko. W programie zawarto zagadnienia dotyczące zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązku gmin wynikających z gospodarki odpadami.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG