Zarządzanie zasobami ludzkimi

Charakterystyka:
celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Adresaci:
adresatami studiów są osoby, które zamierzają lub pełnią kierownicze funkcje zarządzania na poszczególnych szczeblach kierowniczych.

Organizacja zajęć:
zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów piątkowo-sobotnich co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni.

Czas trwania: 2 semestry.

Data rozpoczęcia: rozpoczęcie studiów uzależnione jest od odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG