Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Charakterystyka:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP.

Kwalifikacje:
absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji inspektorów bhp oraz nadzorujących w imieniu pracodawcy przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnich, co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni.

Czas trwania: 2 semestry.

Data rozpoczęcia: październik 2019 r.

Koszt studiów: 2800zł + 200zł (wpisowe)

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG