Handel zagraniczny

Charakterystyka:
słuchacze studiów zapoznają się z wybranymi zagadnieniami handlu zagranicznego. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom prowadzenie działalności z zakresu handlu zagranicznego w zmienionych warunkach po wejściu Polski do UE. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami działalności eksportowej i importowej. Studia umożliwiają dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych przedsiębiorstw, spółek z udziałem kapitału zagranicznego, firm konsultingowych i innnych.

Adresaci:
studia przeznaczone są dla osób pracujących w biurach handlu zagranicznego, dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem prowadzącym międzynarodową działalność gospodarczą ,komórek eksportu, importu, marketingu, logistyki podmiotów działających na rynku międzynarodowym lub małych firm prowadzących własną działalność gospodarczą, a także dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i technik współpracy z zagranicą.

Organizacja zajęć:
zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów piątkowo-sobotnich co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni.

Czas trwania: 2 semestry.

Data rozpoczęcia: rozpoczęcie studiów uzależnione jest od odpowiedniej liczby zgłoszeń.

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG