Współczesna rachunkowość w firmie

Charakterystyka:
Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu rachunkowości niezbędnej do wykonywania zawodu głównego księgowego (dyrektora ekonomicznego).

Kwalifikacje:
absolwent zostaje wyposażony w wiedzę niezbędną do podniesienia swoich kwalifikacji wymaganych w komórkach księgowości i rachunkowości, zgodną z międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Organizacja zajęć:
zajęcia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów piątkowo-sobotnich co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni.

Czas trwania: 2 semestry.

Data rozpoczęcia: rozpoczęcie studiów uzależnione jest od odpowiedniej liczby zgloszeń

 

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG